1. 1.
    sağ gösterip sol vurmak deyimindeki sağ göstermek.
    ... member of illuminati