1. 1.
    farklı sıcaklıklarda ki iki cisim birbirleri ile temas haline getirildiğinde sıcaklığı büyük olan cisim soğur, sıcaklığı düşük olan cisim ısınır. belirli bir süre sonra cisimlerin sıcaklıkları eşit olur. ısı akışı durduğunda sıcaklık düşmeside olmayacaktır. iki cisim üzerindeki sıcaklıkları ölçtüğümüzde sıcaklıklar aynı ise bu duruma termik denge denir.
    ... petit