1. .
    sınıf öğretmeninin derse çalışmayan öğrencileri cezalandırmak, aşağılamak için kullandığı bir yaralama şeklidir. kansız olduğuna kanmamalı, kolay kolay iyileşmez.
    ... dervisabdi