bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    766 sayılı tapulama kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili olarak tapulamaya başlanılan bölgedeki ilçe merkezlerinde kurulur. tapulama mahkemeleri tek hakimlidir.

    kadastro mahkemeleri, 2613 sayılı kadastro ve tapu tahriri kanunu'nun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuştur. kadastro mahkemeleri tapulama mahkemelerinden farklıdır. tapulama mahkemelerinin görevi, il ve ilçelerin belediye sınırları dışındaki araziler olduğu halde, kadastro mahkemelerinin görevi il ve ilçelerin merkez belediye sınırları içindeki taşınmazlarla ilgilidir.
    ... chazsmyr dhuunyl

alakalı başlıklar