1. 1.
    DÖNEMSEL OLARAK iKiSi DE GAYET KEYiFLE TÜKETiLEBiLiR.
    1 ... usualsuspects