1. 1.
    hayvan doldurmadır. rogue taxidermy denilen yöntemde doldurulan hayvanlar birbirleriyle karıştırılarak yeni bir hayvanmş gibi sergilenir. unicorn gibi mistik karışımlar revaçtadır.
    1 ... friday night