1. 1.
  mustafa kemal atatürk'ün ortaya attığı, yakup kadri* ve şevket süreyya* gibi yazarların kadro dergisi öncülüğünde kuramlaştırmaya çalıştığı, kemalizm'in insani* yönünü açıklamaya çalışan** düşünce biçimi. teoride nasyonel sosyalizm'le son derece benzer olmasına rağmen benimsenen milliyetçilik görüşü nazizm'in soykırım ve arı ırk mantığından daha çok asimilasyona ve bütünleştiriciliğe (bkz: ne mutlu türk üm diyene) dayanmakta ve bu bağlamda nazizm'e kıyasla daha ılımlı bir çizgide seyretmektedir. ortaya atılmasındaki temel neden ise o dönem faşizm ve komünizm üzerinde şekillenen dünya'ya üçüncü bir yolun* da olabileceği düşüncesidir. 1960'lara gelindiğinde mihri belli'ye de ilham kaynağı ve milli demokratik devrim teorisinin temeli olacaktır sosyal milliyetçilik.

  ek/düz:

  gene belirtmek gerekir ki rivayete göre hitler'in nazizm ideolojisini ortaya atarken sosyal milliyetçilikten ilham aldığı söylenir.
  -2 ... zedx
 2. 2.
  1930'larda kullanılam milliyetçilik kavramı ile bugünkü kavramın aynı olmamasından dolayı bugün, mhp'deki milliyetçilikten farklı bir milliyetçiliktir.

  bugünkü mhp ismindeki ve görüşündeki ve türkiye sağındaki milliyetçilik ırka dayanırken ve azınlıklara tahamül yokken, "sosyal milliyetçilik" atatürk milliyetçiliği yani subjektif milliyetçilik olan bir nevi enternasyonel bir kavramdır. ırk'ı değil, insanı öne plana çıkaran unsundur.
  ... asil en optimist pesimist