1. 1.
    sokrates'in yunanca (orijinal) telaffuzudur. hatta o "s", sigma harfinin kelime sonunda kullanılmasından mütevellit hafif z'ye kayar gibi olur ama yine de "s" olarak kalır.

    ayrıca (bkz: sokrates)
    1 -1 ... diveynveyd