1. 1.
    siyaset yapan kişiye bazen söylenen bir sözdür.
    ... atabaka