1. 1.
    (bkz: microsoft silverlight)
    ... notrinova