1. 1.
    hakkındaki ikinci entry de müzik zevki için söylenebilcek bi* şeyleri içersin.
    gitar ve davulla yapılan müzikten, anlayan insan.flütle yapılana da aşina olabilir.*
    ... accelerated