1. .
    19 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu çerçevesinde faaliyetini sürdüren, ancak ne tür bir faaliyet yürüttüğünü anlaşılamayan, Kurum enflasyonu yaşandığı dönemde ortaya çıkmış olan düzenleme ve denetleme kurumu. Sanayi ve ticaret Bakanlığının ilgili Kurumudur. Merkezi Ankara'dır.
    ... mejo