1. 1.
    daha önceden var olan bir ürün, meta, program gibi yaratıların ikinci,üçüncü kişilerin eline geçmesiyle beraber, sanki onların malıymış gibi hükümleri altına alma, sahiplenme durumu. (bkz: cukum hıyar diyene bir avuc tuzla kosmak)
    ... chronicle