1. 1.
  Şaktalar çeşitli formlar altında Şakti (veya Devi)'ye tapınırlar. Şaktizm Vedanta, Tantra, Samkhya felsefeleriyle ilişkilidir ve zengin bir Bhakti Yoga geleneği de bulunmaktadır.

  Saivism ile beraber en eski Hindu dinidir.Bu da aynı Saivism gibi, Mö 3000 yıllarında indüs uygarlığının(ve Harappa) diniydi.O yıllarda Saivism ile iki "rakip" din oldukları tahmin edilmektedir.Saivism gibi Dravid ırkının bir dinidir.Ancak 4. yüzyıl ve 7. yüzyıl arasında biraz değiştiği bugünkü durumuna geldiği tahmin edilmektedir.

  Kutsal Kitapları, Devi Gita,Tantras veya Shakta Agamas(En eski shaktism metinleri),Shakta Puranas,Çandi Patha,Vaishnava upanishadları hariç: 95 upanishad. Bununla beraber Aryan işgali sonrası Vedalar'da bu din mensuplarına benimsetilmiştir.

  Felsefeleri, Tanrıça tapınımı vardır.Tanrıça dünyada beden alabilir yani avatar inancı vardır.Bu da Saivism gibi panenteist bir dindir..Herşey Brahman'dır.insanlar da aslında öz olarak Tanrıça'dır.Herşey brahman'ın(Shakta) tezahürüdür...Bütün yarı tanrı denen varlıklar Brahman'nın tezahürleridir.Aryan işgalinden sonra Krişna da Shakta taraftarlarınca milyonlarca yarı tanrıdan sadece biri olarak kabul edilmiştir.Mokşa yani kurtuluş demek, insanın özünün/ruhunun bir yağmur damlasının okyanusa karışıp onunla tamamen bir olması gibi sonsuz brahman'a (Shakta) karışarak onunla bir olması demektir. Tanrıça ile insanın ruhu birdir. (okyanus- su damlası örneği) Herşey Tanrıça'nın parçasıdır da denebilir.Şeytana tapma olgusu da vardır.Saivism den farklı olarak büyücülük uygulamaları ön plandadır.Pagan bir din sayılabilir.Ppaganizm ile en çok yakınlık gösteren hindu dinidir.Doğaya, ağaçlara, böceklere, hayvanlara, gök cisimlerine de tapılır.

  Bu inançta hem mistik bilgi, yoga hem de iman eşit ağırlıktadır.
  ... nirvana