1. 1.
  iki grup altında inclenirler.
  1) doğal renk maddeleri.
  2) yapay renk maddeleri.

  doğal renk maddeleri: tamamen bitkisel ve hayvansal kaynaklıdır.
  doğala özdeş renk maddeleri: kimyasal formülü ve yapısı doğal ile aynı olan ancak yapay olarak laboratuvar ortamında yapılan maddelerdir.
  yapay renk maddeleri: çeşitli renkleri verebilen, formülleri doğal olanlardan ayrı yapay yöntemler ile yapılmış sentetik renk maddeleridir.

  doğal renk maddeleri ph ile değişir. ancak yapay olanlar değişmez.
  doğala özdeş renk maddelerinde reaksiyonlardan dolayı yabancı madde karışımı olabilir.
  doğal boyanın sağlığa zararı yoktur. yapayların gıdada 80-85 tanesine izin verilir. avrupa birliğinde ise bunlardan 16 tane fazlasına kadar izin verilir.

  renk maddelerinin eldesi;
  1) renk maddesinin kaynağı bulunur.
  2) istenilen renk maddesinin hangi solventte çözündüğü bulunur.
  3) istenilen rengi hangi ph'da verdiği bulunur.
  4) kullanılan bitkinin renk maddesi veren kısmı ayrılır.
  5) renk maddesi ekstraksiyonla alınması için renk maddesi elde edilecek kısım çok ince öğütülür ya da kesilir.
  6) ezildikten sonra sıcak ya da soğuk olarak ph'sını bizim ayarladığımız solvent ile ekstrakte edilir. çözgen ayarlandıktan sonra renk değişeceği için oksidasyondan kaçınılır. bu nedenle vakumla ortam oksijeni çekilir ya da ortama azot gazı ilave edilir.
  7) ekstraksiyon süresi belirlenir.
  8) solvent ve renk karışımından, solvent uygun bir yönlemle (spray dryer, liyofilizasyon) uçurulur. kalan toz ise renk maddesidir. buna sa saflık analizi yapılır.
  9) son olarak da ağır metal analizi yapılır.
  ağır metaller, renk maddeleri ile kelat oluştururlar. oksidasyon ile raf ömrü boyunca ürünün rengini bozalar.
  ... damel