1. 1.
    glikoliz olayı sonucu oluşan maddeye verilen ad eğer oksijenli solunuma giderse daha fazla miktarda oluşturur ki buna kreps döngüsü denir. eğer oksijensiz solunum yapılırsa laktik aside dönüştürülür. tekrar oksijenli bir ortama geçildiğinde ise laktik asit pirüvik aside geri dönüştürülür. bu şekilde enerji elde edilir.
    ... nicksizbirkul