1. 1.
    bir bakteri hücresi yüzeyinden dışarıya doğru uzanan iplik benzeri uzantıdır.genellikle üzerinde f faktörü adı verilen genetik bir materyal bulundurur.
    2 ... cydlg