1. 1.
    mu araştırmacısı james churchward tarafından kullanılan, masonluğun gelişi ile ilintili olduğu söylenen grup, bilgiyi güç olarak kullanıp, halka bildirmezlermiş ki onları köle olarak kullanabilsinler, günümüzün osiris rahipleri ise manhattan adasına konuşlanmış beyaz/protestan/anglosakson erkekler olarak düşünülmekte.

    kayıp kıta mu ve osiris dini adında bir de kitap varmış, ilk dandr ziyaretimde edineceğim efendim.
    5 ... anxiety anonymouse