1. 1.
    yada Pioneer Group
    Sir John Davidson Beazley tarafından, atina'da çömlekçiler mahallesi'nde (Kerameikos) çalışmış olan bi grup antik yunan vazo ressamına verilen isimdir.
    bilinçli bi sanatsal hareket olarak kırmızı figür tekniği'nde eserler vermişlerdir. sıkça yanlış adlandırıldığı gibi bu tekniği ilk uygulayanlar değil, geliştirip yaygınlaştıran ressamlardır.
    Euphronios, Euthymides, Smikros, Hypsias, Dikaios Ressamı ve Phintias
    1 ... cleidophoros