Advertisement

  1. 1.
    açılımı non performing loans olan, türkçede toa olarak adlandırılan tahsil veya tasfiye edilecek alacaklardır. bankalar 90 gün gecikme süresi içerisinde borçlulara ihtar çeker ve yasal takip başlatır. alacak tahsil edilemezse npl olarak kaydedilir.
    ... pangaci