1. 1.
    Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ın herkes tarafından bilinen açık anlamından başka, ezoterik anlamı bulunduğu, sembollere gizlenen bu anlamın öğrenilmesi ve yorumlanması geleneği olarak tanımlanabilecek kabala bilgisinin ilk yazılı metni olduğu kabul edilen Sefer Yezirah yaradılışın hikayesini Sefirot'la anlatir. Mükemmel insanın tasarımı ya da yaradılışın hikayesi diyebileceğimiz Hayat Ağacı yani Sefirot'un 7. sefira'sidir. nezah, etkin ve genişleyen yani, insan açısından içgüsel eğilimleri gösterir.
    ... basan