1. 1.
    bir sorunu kesin bir sonuca ulaşmak amacıyla ele almak. *
    ... minik mavi balina