1. 1.
    kıymetli evrak hukuku bakımından önemli bir kavramdır.borçlu tarafından senede hamil olan herkese karşı ileri sürülebilen defilerdir.
    ... queen