1. 1.
  aslı mükaşefe dir. tasavvufta kullanılan, "gerçek ehline, tanrı sırları'nın görünmesi" anlamına gelen arapça bir sözcüktür.
  1 ... gigantic
 2. 2.
  "keşefe" (keşfetmek) kökünden gelen ve mastar halde karşılıklı olarak yapılan fiillerin kalıbı olan müfa'ale bâbında fiil.

  kelime anlamı, birinin bir şeyi kalbi düşünme (sezgi) ile bulması/keşfetmesidir.

  tasavvufi bir terim olarak mükâşefe; hakikat bilgisinin kalbi aydınlanma ile bulunmasını tarif eder.

  mükaşefe diyip de bu adamın adını anmadan olmaz;

  (bkz: şehabeddin sühreverdi)
  2 ... marionette
 3. 3.
  Arapça, ortaya çıkarmak demektir. Tasavvufta velilerin kalblerindeki gaybî işlerin ortaya çıkması, bir hususun keşif yoluyla bilinmesi gibi anlamlara gelir. Muhyiddin ibn Arabi, mükaşefenin konusu, manalar, yani gözle görünmeyen şeyler iken; müşahedeninki gözle görünen şeylerdir, der. Akıl ve duyu organlarıyla elde edilemeyen bilgiler, keşf yoluyla bilinir. Bu bilim, satırlarda değil, sadırlarda yazılıdır. Okulda öğrenilmez, yaşayarak öğrenilir.
  ... cikita muz teoremi
 4. 4.
  Allah insana akletme, aklını kullanma ve temyiz gücünü bahşetmiştir. Dolayısıyla Bilgi edinme yolları duyular, haberler ve akıldır. bilgi vehbi olmaz; kesbi'dir. Doğru akıl yürütmeyle ortaya çıkan bilgi bir âdet-i ilâhiye'dir.
  ... trinitrotoluen