1. 1.
  aslı mükaşefe dir. tasavvufta kullanılan, "gerçek ehline, tanrı sırları'nın görünmesi" anlamına gelen arapça bir sözcüktür.
  1 ... gigantic
 2. 2.
  "keşefe" (keşfetmek) kökünden gelen ve mastar halde karşılıklı olarak yapılan fiillerin kalıbı olan müfa'ale bâbında fiil.

  kelime anlamı, birinin bir şeyi kalbi düşünme (sezgi) ile bulması/keşfetmesidir.

  tasavvufi bir terim olarak mükâşefe; hakikat bilgisinin kalbi aydınlanma ile bulunmasını tarif eder.

  mükaşefe diyip de bu adamın adını anmadan olmaz;

  (bkz: şehabeddin sühreverdi)
  2 ... marionette
 3. 3.
  Allah insana akletme, aklını kullanma ve temyiz gücünü bahşetmiştir. Dolayısıyla Bilgi edinme yolları duyular, haberler ve akıldır. bilgi vehbi olmaz; kesbi'dir. Doğru akıl yürütmeyle ortaya çıkan bilgi bir âdet-i ilâhiye'dir.
  ... tenete