1. 1.
  uzunluk olcme birimi. bisiklette saatte 60 km sabit hız ile giderken dakikada aldığınız yolun binde biri.
  ... the kene
 2. 2.
  ayrıca uzunluk ölçen hedenin de adıdır.
  ... yasakani
 3. 3.
  Metre uluslararası ölçü sistemindedeki temel uzunluk ölçü birimidir. Metrenin sembolü m. dir. Kökeni Fransızcadır. Birçok birleşik sözcükte "-metre" sözcüğünün eşanlamlısı olarak "-ölçer" sözcüğü kullanılmaktadır. Metrenin değeri; ışığın, vakumu alınmış boşlukta 1 % 299,792,458 saniye aralığında aldığı yol ölçülerek bulunmuştur. Temel uzunluk ölçü birimi. Metrenin as katları;desimetre(dm), santimetre(sm) ,milimetre(mm). Üst katları ise; dekametre (dam), hektometre (hm), kilometre (km)dir. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk milyonda biri olarak târif edilmiştir. Örnek kabul edilen bu metreye "etalon" denir. Platinden yapılan standart bu metre Fransa'da Sevres' de Milletlerarası Ağırlık ve Ölçüler Bürosunun yeraltındaki mahzeninde saklanır. *
  1 ... pnar
 4. 4.
  yaklaşık olarak 1,0936 yarda, 3,2808 ayak * ve 39,370 inç e takabül eden uzunluk ölçüsü.
  ... mahallenindelisi
 5. 5.
  vakum içerisindeki monokromatik ışığın 1/229 792 458 saniyede katettiği yolun uzunluğudur.
  ... t square
 6. 6.
  metre uluslararası bir uzunluk ölçü birimi olup 1 metre ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır. bu kelime dilimize fransızca mètre kelimesinden geçmiştir.

  metrenin metrik sistemde karşılıkları

  1 metre=0,000000001 gigametre
  1 metre=0,000001 megametre
  1 metre=0,001 kilometre
  1 metre=0,01 hektometre
  1 metre=0,1 dekametre
  1 metre=100 santimetre
  1 metre=1000 milimetre
  1 metre=1000000 mikrometre
  1 metre= 1000000000 nanometre
  1 metre= 1000000000000 pikometre
  1 metre= 1000000000000000 femtometre uzunluğundadır.

  metrenin ingiliz uzunluk ölçü birimlerinde karşılığı

  1 metre= 0.000539956803455724 deniz mili
  1 metre= 0.000621371192237334 mil
  1 metre= 0,00497096953789867 furlong
  1 metre= 0.546806649168854 fathom
  1 metre= 1,09361329833771 yarda
  1 metre= 3,28083989501312 fit
  1 metre= 39,3700787401575 inç uzunluğundadır.
  http://www.birimcevir.com...ri/uzunluk-birimleri.aspx

  metre ölçü biriminin tarihi

  1. 8 mayıs 1790 - fransız ulusal meclisi yeni metrenin, yarım-periyodu 1 saniye olan bir sarkaçın uzunluğuna eşit olmasına karar varmıştır.
  2. 30 mayıs 1791 - fransız ulusal meclisi metrenin yeni tanımı olarak fransız bilimler akademisi'nin önerisini kabul etmiştir. bu öneriye göre 1 metre paris'ten geçen meridyenin dörtte bir uzunluğunun 10 milyonda biridir.
  3. 1795 - pirinç geçici metre çubuk yapılmıştır.
  4. 10 aralık 1799 - fransız ulusal meclisi, 23 haziran 1899'da yapılan ve ulusal arşivler'de saklanan platin metre çubuğu en son standard olarak belirtmiştir.
  5. 28 eylül 1889 - ilk ağırlıklar ve ölçüler genel konferansı, metreyi %10'u iridyum'dan oluşan platin alaşımı standard bir çubuğun üzerindeki iki çizgi arasındaki mesafenin buzun erime noktasında ölçülen değeri olarak tanımlamıştır.
  6. 6 ekim 1927 - yedinci ağırlıklar ve ölçüler genel konferansı, platin-iridyum alaşımı standard çubuğun üzerindeki iki merkezî çizginin eksenleri arasındaki 0°c'deki uzaklığın, bu çubuk 1 atmosfer standard basınç altındayken ve birbirinden 571 milimetre mesafedeki iki silindirin üzerinde yatay duruyorken yapılan ölçümünü metrenin tanımı olarak düzeltmiştir.
  7. 20 ekim 1960 - onbirinci ağırlıklar ve ölçüler genel konferansı, metreyi kripton-86 atomunun 2p10 ve 5d5 kuantum seviyeleri arasındaki geçişteki ışımanın boşluktaki dalgaboyunun 1.650.763,73'de biri olarak tanımlamıştır.
  8. 21 ekim 1983 - onyedinci ağırlıklar ve ölçüler genel konferansı, metrenin tanımını ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı mesafe olarak yapmıştır.
  kaynak: http://tr.wikipedia.org
  ... ty1983
 7. 7.
  kısaltması mt değildir. m'dir.
  ... delicious
 8. 8.
  kısaltması ingilizce'de mt türkçe'de m dir.
  ... hanimordankelesigetir