1. 1.
    doğu katolik hiristiyan grubudur. merkezleri lübnandadır.
    ... alone kid