1. 1.
    dünya sosyalist hareketinin yıllardır devam ettirdiği karşılaştırma. sovyetler ve çin'in yıkılması ile beraber marks puan kaybetse de bakunin'in daha tam olarak sınanamaması eksi puan olarak hanesine yazılabilir.
    ... gizli sosyal