1. 1.
    Lucius Julius Caesar (MÖ 17-2), en bilinen adıyla Lucius Caesar, Marcus Vipsanius Agrippa ve Yaşlı Julia'nın ikinci oğludur. Lucius Vipsanius Agrippa adıyla doğmuş olsa da, baba tarafından dedesi Roma imparatoru Sezar Augustus tarafından evlatlık edinildikten sonra adı Lucius Julius Caesar Vipsanianus olarak değiştirilmiştir. Babasının öldüğü yıl (MÖ 12) Roma imparatoru Sezar Augustus tarafından, kardeşi Gaius Caesar ile birlikte evlat edinilmiştir. Erkek kardeşiyle birlikte büyük babasının ailesinin yanında yetişip, eğitim görmüştür.

    Her iki kardeş de Augustus'un mirasçıları olarak umut verici hukuki ve askeri kariyer sahibiydiler. Lucius, kardeşi Gaius'un ölümünden on sekiz ay önce bir hastalık sonucu 2 yılında Galya'da ölmüştür. Bunun üzerine Tiberius Augustus tarafından mirasçısı olarak evlatlık edinilmiştir.

    https://tr.wikipedia.org/wiki/Lucius_Caesar
    ... hasmet ibriktaroglu