1. 1.
    romalılardaki adı latonadır.
    titan fivi ile kios,un kızı olan lito,ya zefs aşık olmuş ve onu hamile bırakmıştı.
    ... john constantin