1. 1.
    Haldun Taner'in yalıda sabah adlı hikaye kitabında geçen hikayelerden biri.
    ... zayi