1. .
    kınkanatlı böceklerin gövdeyi korumakla görevli ve çok sert yapıda birinci çift kanadı.
    ... frozen hopes