bugün

arapça iğrenç, tiksinç anlamına gelen kelime.
Bir işi istemeyerek zorla yapma.

(bkz: kerhen) (کرها)
Orta Çağ Bağdat'ında çoğunlukla Şiilerin yaşadığı, pazarların kurulduğu, tüccar ve zanaatkarların bulunduğu ve Aramice "istihkam edilmiş şehir" anlamına gelen bölge. Sel, yangın, mezhep kavgaları (hanbeli-şii çekişmeleri) ve moğol yağması sonucu bölge metruk bir hal almış ve 14. Yüzyılda Bağdat'a gelen seyyahlar, kaleme aldıkları eserlerde bundan bahsetmişlerdir, evet.
güncel Önemli Başlıklar