1. 1.
  kemalist cehalet

  nutku okuyamayan kemalisttir tek kelimesini dahi okuyamaz.
  2 -4 ... isminiunutanadam
 2. 2.
  andımızı savunup andımızı bilmeyenler .

  şu soytarıların hallerine bakın cehape lilerin ne kadar sefil bir halde olduklarını gözlerinizle görün .

  https://www.youtube.com/watch?v=7OUMqo2N5ME+
  1 -3 ... tiamat
 3. 3.
  cahil kemalist olmaz.

  “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız; ilmin ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanla takip eylemek şarttır. Bin, iki bin, binlerce sene evvelki ilim ve fen lisanının çizdiği düsturları, şu kadar bin yıl sene evvel bugün aynen tatbike kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.”

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
  22 Eylül 1924, Samsun.
  1 ... noxeca