1. 1.
  anlamadığım dava arabayla takla attıktan sonra arkadaşın ayağı tavanın altında kaldı yedi gün iş yapamaz raporu verdiler arkadaş şikayetçi olmadığı halde kamu davası yüzünde seksenyedi milyon ceza ödediğim olay
  1 ... combatant
 2. 2.
  gerçekleştiği ve polis veya jandarma tarafından gerekli ifade,adli tıp raporu,tutanaklar tutulduğu takdirde kimse şikayetçi olmasa bile savcının soruşturma başlatacağı davalar.Özünde hakkını savunamayan ve şikayetçi olmaktan korkan garibanı korumak vardır.
  1 ... ratata
 3. 3.
  kamu davası ile peşkeş cekilen kurumların alakası için (bkz: keskeralaka)
  kamu davasıdır baslık yani bir suc için mustekinin şikayeti olmaksızın dava acılması konusudur. konu polisi savcıyı mahkemeyi hakimi ilgilendirir. kamu yonetimi mezunlarını değil hatta kamu iktisadi teşebbuslerini hic değil.
  ... liberty
 4. 4.
  Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası.
  ... lilith
 5. 5.
  işlenen suçtan zarar gören, genel huzur ve düzeni bozulan toplumun suçluya ceza vermek hakkını kullanmasına vesile olan davaya denir.
  savcının açtığı dava olduğundan ve bu dava bu nedenle de ceza davası olduğundan ve bu davanın açılmasıyla toplumda bozulmuş olan düzenin yeniden kurulması istendiğinden, kamu adına açılmış bir davadır ve bu nedenle de kamu davası olarak adlandırılır.
  ... ditty
 6. 6.
  kamu davası açmak görevi cumhuriyet savcısı'nındır.
  savcı; şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi, suçu işlediğine dair yeterli mevcut şüphe bulunması ve kovuşturma engelinin bulunmaması durumunda kamu davası açmaya mecburdur.

  dava olmadan hakim bir işe kendiliğinden bakamaz. yargılama mekanizması dava açılası ile harekete geçer.
  kamu davasının açılması hakim yönünden karar verilmesi mecburiyetini doğururur.
  ... ditty
 7. 7.
  açılmış bir kamu davası geri alınamaz.
  2 ... ditty
 8. 8.
  *** şu husus çok önemlidir;

  " ceza muhakemesi kanunu'nun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun"un 9. md.nin 1. fıkrasında özel kanunlarda öngörülen şahsi dava ların kamu davasına dönüştüğü hüküm altına alınmıştır.
  aynı maddenin 2. fıkrasına göre de, halen şahsş dava usulüne göre yürüyülmekte olan davalar kamu davası olarak sürdürülecektir.
  3. fıkraya göre ise şahsi davacıların katılan sıfatı alacaklarına ilişkindir.
  maddenin 4. fıkrası gereğince, bu davalar hakkında tck.da ve cmk.da mevcut bulunan uzlaşmaya ilişkin hükümler uygulanır.
  ... ditty
 9. 9.
  cmk.nın genel gerekçesinde şahsi dava ya yer verilmemesinin sebebi, her suçtan dolayı zarar görenin devlet olduğu gerçeğinden hareketle, dava açmanın bir kamu görevi olmasının benimsenmesiolarak açıklanır.
  gerekçenin devamında şahsi davanın uygulamada çok kere mahkemeleri işgal eden ve zaman israfına neden olan bir usul olduğu gibi, suçtan zarar gören kimse için külfet barındırdığı da ifade edilmiştir.
  ... ditty
 10. 10.
  (bkz: yeterli şüphenin varlığı)

  (bkz: iddianame)
  ... ditty