1. .
    Hücre zarında bulunan ve iyon akışını düzenleyen kompleks protein molekülüdür.
    1 ... martyns