1. 1.
    (bkz: ivanovo oblastı)
    ... yarbay podolski
  2. 2.
    ivanovo oblastının başkenti.
    ... yarbay podolski