1. 1.
  II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu 07 Temmuz 2007 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Esentepe Kampüsünde yapılacaktır.

  Bu sempozyumun amacı Türk Dünyası kapsamındaki Üniversitelerden, Araştırma Enstitülerinden ve bunların yanı sıra diğer ülkelerden araştırmacıları; matematikteki yeni eğilimleri ve gelişmeleri tartışmak için bir araya getirmektir.

  Bilim programı, davetli konuşmaları ve makale sunumlarını ihtiva edecektir. Davetli konuşmalar ve sunuma kabul edilen bildiriler sempozyum kitapçığında özet olarak basılacaktır.

  Kabul edilen makalelerin yazarları, makalelerini, tam metin olarak basılmak üzere SAÜ. FEN EDEBiYAT DERGiSi ne teslim edebilirler.


  http://www.symposium.sakarya.edu.tr/tr/default.asp
  http://www.sakarya.edu.tr/
  1 ... klasnick