1. 1.
  Hydromx..

  Firma ilanlarına bakarsanız ; %35 tasarruf...

  Üretici bilgileri internet sayfasında şöyledir;

  Donma noktası -30°C

  Kaynama noktası 198°C

  Suya göre daha erken ısınıp daha geç soğur.

  Isı iletkenlik katsayısı suya göre daha fazladır.

  Isıtma sistemlerinde su yerine kullanılan kimyasal solüsyondur.

  Koku yapmaz.

  Yanıcı ve parlayıcı değildir.

  Kanserojen maddeler içermez.

  Kireçlenme yapmaz ve paslanmayı engeller.

  Bu yazılar ve reklamlar aslında pek bilinçli olmayan tüketiciyi yanıltıyor.. Bu sıvının ortalama 100 m2 ev için maliyeti 300-350 tl ama şunu unutmamalıyız...binayı ısıtmak için toplam olarak harcanan enerji muhakkak kalorifer kazanından gelen enerjiye eşittir, sonuçta; bütün sıvılar enerjinin korunumu kanununa uymakla mükelleftir.Böyle oluncada ne hydromx ne zartzurtx makul değildir... Maliyeti en düşük ve insan sağlığı için en tehlikesiz olan su'yu tercih etmek en mantıklısı..

  Madde verdiğin kadar ısıyı ancak saklayabilir fazlasını beklemek ahmaklık olur..Az enerji ile ısınan sıvı yine soğurken az enerji verir..
  Size bir yerden alıntıda yapayım... ;

  1. iddaa sahibi forumda diyorki
  "Söz konusu sıvının sudan daha iyi bir akışkan olması başka birşey -Buna itirazım da olmaz- bu sıvıyla ısı tasarrufunun yapıdığını iddia etmek başka birşey. Suyu da şartlandırısınız en azından benzer bazı özellikleri elde edebilirsiniz.
  Sapla samanı birbirine karıştırmayalım lütfen. Söz konusu akışkanın diğer tüm akışkanlar gibi sadece ısıyı taşımaktan başka bir işi ve özelliği olamaz.

  Bu iddia sahiplerine soruyorum:

  Bir akışkanın taşıyacağı ısı miktarı

  Q = V * Cp * ro * ( Tg - Td)

  Burada

  Q: Isı Miktarı (W)
  V: Sistemdeki akışkanın hacimsel debisi (m³/s)
  Cp: Akışkanın özgül sısısı (J/kg.K)
  ro: Akışkanın yoğunluğu (kg/m³)
  Tg: Akışkanın gidiş sıcaklığı (°C)
  Td: Akışkanın dönüş sıcaklığı (°C)

  formülüyle belirlenirken.Lütfen bana bu formül üzerinden (yada bildiğiniz başka bir formül varsa onun üzerinden) bu tasarrufun nasıl sağlandığını anlatınız.
  Bilimsel olarak Mühendisler, olayları teknik olarak sorgulayarak yaklaşır. Pozitif bilimlerde deney ve gözlem sonuçları esasdır. Bu deney/gözlemler belli kuramları esas alır. Termodinamik ve Isı Transferi Kuramları konuyla ilgilidir. Ayrıca enerji ve madde balansıda kimyasal reaksiyonlarda esasdır. Şimdi Termodinamiğin 1. kanunu madde enerji sakınımına göre bu sıvı nasıl verimi artırır? bunu teknik olarak nasıl izah ediyorsunuz?
  2. iddia sahibi diyorki
  ürettiğiniz sıvının sadece ısı tasarrufu yaptığı iddiası ile ilgileniyorum. Başka alanlarda kullanılışı, kimyasal yapısı meslek olarak beni ilgilendirmiyor. Bu sıvının yaklaşık %30 ısı tasarrufu yaptığını iddia ediyorsunuz. Isıtma sistemlerinde ısı taşıyıcı akışkanların kimyasal özellikleri bu işlem için yapılan hesaplara parametre olarak girmemektedir. Sadece akışkanın C ısınma ısısı parametre olarak girer, ama bu da akışkanın hem ısınması hem de soğuması esnasında değişmediği için sonuca etki etmez.
  Yani kütlesi m, ilk durumdaki sıcaklığı t1, ikinci haldeki sıcaklığı t2 ise
  bu suvının ortamdan aldığı yada verdiği ısı q=C.m.(t2-t1) dir. Burada sadece C akışkanın fiziksel özelliğidir. Bu da sabittir.
  Bu nedenle; Bir akışkanın bu şekilde ısı tasarrufu yaptığı iddiasını ciddiye almam mümkün değildir. Böyle bir laboratuvar düzeneğinin olduğunu sanmıyorum.
  Böyle kurum ya da kişilerin öncelikle Termodinamiğin yasalarını yeniden yorumlamaları ve bu konuda bilimsel çalışma yapaları gerekir. Zira bu, bu yasaların değişmesi, bilimsel devrim anlamını taşır."

  Bu reklamla daha evvel cıkıs yapan başka bir markanın aldığı ceza ;

  TC
  SANAYi VE TiCARET BAKANLIĞI
  Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

  Sayın.............,

  11.01.2008 tarihli başvurunuzda bahsi geçen; Özen Kimya Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yayımlanan "Alfa x ile %30 Tasarruf" başlıklı reklamlar ile ilgili olarak Reklam Kurulu'nun 14.10.2008 tarih ve 157 sayılı toplantısında yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda; söz konusu reklamların, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un değişik 16'ncı maddesine aykırılığı dolayısıyla aynı Kanun'un 17 ve 25/8inci maddeleri uyarınca anılan reklamların durdurulması cezaları uygulanmasına karar verilmiştir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim. 20.10.2008

  Kutlu KÖYCÜ
  Tüketici ve Rekabet Uzman Yrd ..

  Paranızı boşa değil yalıtıma harcayın...
  ... enterberk33