1. 1.
    maksim gorki, otobiyografi üçlemesinden olan çocukluğum adlı romanında, pencereden gözlemlediği fabrikayı betimler:

    küçük insanlar topluluğu sıkış tıkış bu ağza girerdi. öğleyin sirenin yeniden çalmasıyla kapının kara dudakları aralanır ve açılan bu derin delikten fabrika, çiğnediği insanları kusardı.

    edebiyatta sosyalist gerçekçilik akımın öncülerinden kabul edilen gorki fabrikayı betimlerken; işçilerin sıkıntılarını, çaresizliğini, zor durumda oluşlarını ön plana çıkarmış; kapitalizm ve tekelciliğin, proletaryayı sömürüşünün alışılagelmiş bir anını resmetmiştir.
    gorki bu otobiyografi üçlemesini 1800lerin sonunda yazdığında bugüne kıyasla teknoloji, hümanizma ve sendikalar daha zayıftı. buna rağmen geçen bir asırdan fazla zamanda kapitalizm işçileri daha fazla yutmaktan vazgeçmemiş, gelişen teknolojiyle birlikte işçi günden güne değersizleştirilip sırtındaki yük arttırılmıştır. hiçbir zaman proleterya için devrim niteliğinde değiştirilmeyen şartlar daima kendini sosyal demokrat olarak gören bir kaç ülke tarafından ancak ve ancak düzen içinde küçük iyileştirilmelerle geçiştirilmiştir.
    7 ... ches dialectical