1. 1.
    lipitlere bağlı karbonhidratlardır. Lipit çift tabakanın sadece dış yüzeyinde yer alırlar. 4 önemli sınıfı vardır;

    serebrositler, sülfatidler, globositler, gangliositler.
    ... kyuubi no kitsune