1. 1.
  Söylencesel Hakan. “Abay Geser” veya Geser (Keser, Kezer) Han olarak da anılır. Türk, Moğol ve Tibet, Tunguz efsane kahramanı hakan. Moğol ve Tibet yönü ağır basar. Sezar, Kayzer isimleriyle benzerliği dikkat çekmiştir.
  ... sebican
 2. 2.
  türk mitolojisinde kahraman bir hakan.
  yerin altına iner ve oradaki tüm kötü ruhları yener. erlik han'ın canavarlarına karşı savaşır.
  ... samanist imam