1. 1.
    George Alfred Brown (d. 2 Eylül 1914, Londra - ö. 2 Haziran 1985), ingiliz devlet adamı.

    Çok genç yaşta sendikacılığa bağlandı. 1945'te işçi Partisi'nden milletvekili, aynı yıl tarım bakanı yardımcısı oldu. Tarım ve balıkçılık bakanlığında parlamento sekreteri (1947) olduktan sonra 1951'de Bayındırlık Bakanlığı'na ve "özel danışmanığa" atandı. 1951'den 1953'e, sonra da 1960'tan 1963'e kadar Strasbourg'da Avrupa Konseyi Danışma Kurulu'nda ingiltere'yi temsil etti. 1960'ta parlamentodaki işçi grubunun ikinci başkanlığını yaptı. 1964'te Wilson kabinesinde iktisat bakanı oldu. 1966'da dışişleri bakanlığına atandı.

    "http://tr.wikipedia.org/wiki/George_Brown"'dan alındı
    ... cnyt