1. 1.
    Benzer ürünler veren ve birbiriyle yakından ilintili genlerin meydana getirdiği grup.
    ... ridrid