1. 1.
    1. hayvanın ağzına gem takmak.
    2. aşırı istek ve davranışlara engel olmak, frenlemek.*
    ... mendilsiz halay basi