1. 1.
    Fiyonk yapma Çeşididir. Gemiciler yapar.
    ... subotic