1. .
    seçimler öncesinde seçim çevrelerinin belli bir adayı veya siyasi partiyi kayırmak amacıyla saptırılarak çizilmesi olayına denir.
    ... jeff murdock