1. .
    başa baş, dengeli olarak, birine üstünlük sağlamadan.
    ... fidelcastro