1. 1.
    yunan mitolojisinde öç alma tanrıçalarıdır. erinys'ler üç kadındır ve adları alekto, tisiphone ve megaira'dır. erinys'ler suç işleyenin ve özellikle adam öldürenin peşine takılan dişi köpekler olarak düşünülürler.
    ... buhara