1. 1.
    antropolojinin ilgi alanının kültür olduğunu ortaya süren ilk antropolog. bu açıdan antropoloji yazınında önemli bir yer teşkil eder. evrimci antropologlardandır. kültürel evrimi aklın ilerleyişi olarak görür. ve uygar olanla vahşi olan arasındaki ayrımı, uygar olanın hurafeleri terk ederek aklı ve onun ürünü olan bilimi benimsemiş olmasıdır.
    2 ... chaosmos