1. 1.
    YSK denen heyetin ülkeyi bikaç saatte getirdiği noktaya dair bir soru.
    5 ... serdarsl06